Виховна робота

Основні орієнтири виховання учнів

Завданням  виховної  роботи  є формування громадянина, патріота; інтелектуально розвиненої, духовно й морально зрілої особистості, готової протистояти викликам глобалізації життя.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№1243 від 31 жовтня 2011 року

Про Основні орієнтири виховання
учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів України

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", на виконання  підпункту "і" пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” та пункту 9 доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 20 липня 2011 року №34184/2/1-11 до підпункту 10 пункту 2 частини першої Протокольного рішення за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В.Ф. Януковича від 30 червня 2011 року щодо поліпшення рівня виховного процесу у навчальних закладах, наказую:

 1. Затвердити Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України(далі - Основні орієнтири виховання), що додаються.
 2. Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. розробити заходи щодо практичного впровадження Основних орієнтирів виховання;

2.2. здійснити інші дії, передбачені законодавством України, необхідні для поліпшення виховного процесу у навчальних закладах, підвищення відповідальності педагогічних працівників у справі виховання молодого покоління.

 1. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) спільно з Національною академією педагогічних наук України забезпечити науково - методичний супровід впровадження Основних орієнтирів виховання.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Відповідно до річного плану навчального закладу на 2018-2019 навчальний рік  виховна робота  проводилась  за наступними напрямами:

 • робота з соціального захисту учнів;
 • морально-правове виховання;
 • робота з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх;
 • робота з охорони життя і здоров’я учнів;
 • громадянське виховання;
 • військово-патріотичне виховання;
 • родинно-сімейне виховання,
 • трудове навчання та профорієнтація;
 • художньо-естетичне виховання;
 • екологічне виховання;
 • формування здорового способу життя;
 • учнівське самоврядування.

Міністр       Д.В. Табачник

 

 

 

ВИХОВНА РОБОТА

Цілі і завдання виховної діяльності:

 • Виховувати любов до своєї Вітчизни. Формувати у здобувачів загальнолюдські цінності.
 • Формувати особистість учня як громадянина-патріота.
 • Розвивати потребу в здоровому способі життя, спонукати до фізичного вдосконалення та зміцнення свого здоров´я.
 • Сприяти розвитку та вдосконаленню власного “Я” кожного учня, допомагати кожній дитині знайти себе в колективі, самовизначитись.
 • Виховувати почуття відповідальності за власні вчинки.
 • Формувати почуття колективу, усвідомлення життя в суспільстві.
 • Виховувати здатність до самодисципліни і самоорганізації.
 • Виховувати особистість із високим рівнем духовності, загальної культури, інтелектуального і творчого розвитку, чітко вираженої активної і громадської позиції.
 • Розвивати в учнів любов і повагу до батьків, людей похилого віку.
 • Виховувати бережливе ставлення до природи, домашнього та шкільного майна.
 • Виховувати в дітей потребу в необхідності дотримання правил санітарії в класі, на подвір´ї, вдома.
 • Виховувати любов до праці.
 • Виховувати у здобувачів свідоме ставлення до вибору професії.

 

 

 

Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах"

Основні напрями діяльності

Відповідно до статті 15 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ виховний процес є невід'ємною складовою освітнього процесу закладу освіти і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод учасників освітнього процесу.

Основною метою виховної роботи закладу є: формування цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, вчитися впродовж життя.

Очікуваний результат – формування цілісної особистості, яка має активну творчу і соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід.

У 2020-2021 н. р. педагогічний колектив працює над проблемним питанням виховної роботи: «Виховання всебічно-розвиненої, високоморальної особистості в умовах Нової української школи»

Основні напрями виховання

здійснюватимуться відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»  на період до 2029 року, програми «Основні орієнтири  виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10. 2011 №1243.

Зважаючи на основні положення Концепції Нової української школи, якою передбачено формування ціннісного ставлення і судження у здобувачів, вміння вибудовувати доброзичливі й толерантні стосунки із учасниками освітнього процесу, зміст виховної діяльності у закладі протягом 2020-2021 н. р. сплановано відповідно до ключових ліній:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

АКТУАЛЬНО: 2020-2021 навчальний рік

2020-2021  навчальний рік

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

 

Декларація прав людини

Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.

Конвенція ООН про права дитини

Конвенція ООН про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 

 

Конституція (Основний Закон) України

«Про освіту» 

«Про загальну середню освіту» 

«Про позашкільну освіту» 

"Про молодіжні та дитячі громадські організації"

"Про охорону дитинства"

"Про захист суспільної моралі"

"Про протидію торгівлі людьми"

"Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"

Розпорядження, Постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»

«Про Програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243.

«Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми» від 25.09.1999 р. № 1768.

Постанова від 13.04.2016 №971-19 «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році».

Постанова від 12.05.2015 р. № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

Постанова від 26.03.2013 № 717 «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року».

Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік» від 25.12.2015 № 1400-р.

Розпорядження від 22.08.2012 «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту».

Розпорядження від 27.08.2010 року №1718-р «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Загальнодержавні програми

 

Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року (затверджено 24.02.2016 р. № 113-р).

Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року»

Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року

КОНЦЕПЦІЇ

Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затверджена колегією Міністерства освіти і науки України 28 лютого 1996 року.

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Концепція Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (схвалено 07.10.2015 р. № 1053-р).

Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки (схвалено 30.09.2015 р. № 1018-р).

Концепція екологічної освіти України

Концепція превентивного виховання

Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків

Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності

Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2004 року № 605.

Укази Президента України

«Про затвердження Національної  стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"

«Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002 р. № 258/2002.

«Про Національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001 р. № 992/2001.

«Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» від 12.11.1999 р. № 1460/99.

«Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 20.12.2000 р. № 1396/2000.

«Про відзначення у 2016 році Дня пам'яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» від 08.04.2016 №130.

«Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація» від 09.02.2016 року № 42/2016.

«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки» від 13.10.2015 №580.

«Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 25.08.2015 №501.

«Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру» від 12.08.2015 № 471/2015.

«Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» 12.06.2015 № 334.

«Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.2015 № 5/2015.

«Про День Гідності та Свободи» від 13.11.2014 № 872.

«Про День Соборності України» від 13.11.2014 № 871.

«Про День захисника України» від 14.10.2014 № 806.

«Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року» від 27.09. 2013 № 532/2013.

«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 5.06.2013 №3 44/2013.

 

Загальнодержавні програми

 

Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року (затверджено 24.02.2016 р. № 113-р).

Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року»

Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року

КОНЦЕПЦІЇ

 

Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затверджена колегією Міністерства освіти і науки України 28 лютого 1996 року.

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Концепція Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (схвалено 07.10.2015 р. № 1053-р).

Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки (схвалено 30.09.2015 р. № 1018-р).

Концепція екологічної освіти України

Концепція превентивного виховання

Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків

Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності

Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2004 року № 605.

ВАЖЛИВО!

Протидія булінгу

Скажи насильству СТОП!

Зустріч 5,6 класів із старшим інспектором СЗГУПП в Сумській області Красовською Оксаною щодо запобігання експлуатації дітей в цифровому просторі

План роботи на зимові канікули