Профорієнтаційна робота

 

Дорогі діти і батьки!

Ця інформація з профорієнтації допоможе вам отримати корисні знання і розвинути необхідні навички для правильного вибору професії.

Що означають слова "Правильно вибрати професію"?

Професія в сучасному світі - це не тільки "інструмент" для заробляння грошей.

Правильно обрана професія - це:

 • Можливість реалізувати себе, розвинути свої таланти і здібності;
 • Основа для поваги і самоповаги людини;
 • Основа матеріального благополуччя і можливості мати багато для власного розвитку і задоволення;
 • Радість творчості.

Для правильного вибору професії необхідно багато чого- знання своїх можливостей і здібностей, інформованість про світ професій та навчальних закладів, вміння приймати обдумані рішення.

Дана інформація допоможе вам:

 • Познайомитися зі світом професій;
 • Познайомитися з описами професій;
 • Отримати інформацію про ВНЗ, коледжі і училища;
 • Пройти профорієнтаційне і психологічне тестування;
 • Отримати знання про свої індивідуальні психологічні особливості і про те, як їх враховувати при побудові професійної кар'єри;

Профорієнтація реалізується через освітній процес, позаурочну, позакласну і позашкільну роботу з учнями.

Мета профорієнтаційної роботи:

- надання профорієнтаційної підтримки учням в процесі вибору профілю навчання і сфери майбутньої професійної діяльності.

Завдання профорієнтаційної роботи в закладі:

- вироблення в учнів свідомого ставлення до праці;

- професійне самовизначення

в умовах свободи вибору

сфери діяльності відповідно до своїх можливостей, здібностей та

 з урахуванням вимог ринку праці;

- отримання даних про переваги, схильності й можливості учнів

для поділу їх за профілями навчання;

- забезпечення широкого діапазону варіативності профільного навчання за рахунок комплексних і нетрадиційних форм і методів, що застосовуються на уроках, елективних курсах і під час виховної роботи;

- вироблення гнучкої системи співробітництва з установами додаткової і професійної освіти, а також з підприємствами міста Суми.

Основні напрямки діяльності з профорієнтаційної роботи в закладі:

- професійне просвітництво;

- професійна діагностика;

- професійне консультування.

Система профорієнтаційної роботи в закладіі:

1-4 класи:

- формування у молодших школярів ціннісного ставлення до праці, розуміння його ролі в житті людини і в суспільстві;

- розвиток інтересу до навчально-пізнавальної діяльності, заснованої на посильній практичній включеності в різні її види, в тому числі соціальну, трудову, ігрову, дослідницьку.

5-7 класи:

- розвиток у школярів особистісного сенсу в придбанні пізнавального досвіду і інтересу до професійної діяльності;

- уявлення про власні інтереси і можливості (формування образу "Я");

- придбання початкового досвіду в різних сферах соціально-професійної практики: техніці, мистецтві, медицині, сільському господарстві, економіці і культурі.

8-9 класи:

- уточнення освітнього запиту в ході факультативних занять і інших курсів за вибором;

- групове та індивідуальне консультування з метою виявлення і формування адекватного прийняття рішення про вибір профілю навчання;

- формування освітнього запиту, відповідного інтересам і здібностям, ціннісним орієнтаціям;

- навчання діям з самопідготовки та самовдосконалення, формування професійних якостей в обраному виді праці, корекція професійних планів, оцінка готовності до обраної діяльності.

План заходів з профорієнтаційної роботи в закладі:

Робота з педагогічним колективом

 • Розробка і вивчення нормативно-правової документації;
 • Обговорення питань організації профорієнтаційної роботи в закладі.

Робота з учнями

 • Комплекс профорієнтаційних заходів у вигляді занять та тренінгів з планування кар'єри;
 • Консультації на вибір профілю навчання (індивідуальні, групові.).
 • анкетування;
 • Організація і проведення екскурсій (в навчальні заклади, на підприємства);
 • Зустрічі з представниками підприємств, навчальних закладів.

Робота з батьками

 • проведення батьківських зборів (загальношкільних, класних);
 • лекторії для батьків;
 • індивідуальні бесіди педагогів з батьками учнів;
 • анкетування батьків учнів.