Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

Інформація про кошти, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначеним їх вартості.