Новини

Ключові зміни в організації інклюзивного навчання від 1 січня 2022 року:

Рівні підтримки

Відтепер створення інклюзивних класів та розподіл освітньої субвенції здійснюватиметься за рівнями надання підтримки. Рівні підтримки характеризують, які потреби мають різні діти з ООП, наприклад: на першому рівні підтримки інклюзивний клас не потрібний, діти навчаються у звичайному класі і додаткове фінансування не передбачається, а на четвертому і п’ятому рівнях за умовами забезпечення підтримки в інклюзивному класі навчається одна дитина і на її освітні потреби виділяється найбільше фінансування.

Підтримка першого рівня надається у першу чергу учням, у яких виникають труднощі під час навчання. Завдання директора – організувати роботу педагогів та класних керівників, щоб якомога раніше виявити такі потреби у дітей. Комунікація з батьками, пояснення їм важливості на ранньому етапі скоригувати ситуацію допоможе у цьому. Для кожної дитини, що потребує підтримки в освітньому процесі, директор школи створює команду психолого-педагогічного супроводу. Ця команда має провести оцінку та визначити, чи дійсно є потреба у наданні дитині підтримки першого рівня. На основі цієї оцінки заклад ухвалює відповідне рішення.

Другий, третій та вищі рівні підтримки зазначають у висновку ІРЦ. Якщо ж у висновку рівень не вказаний, команда супроводу визначає його на основі інформації, зазначеної у висновку. До цього процесу необхідно залучити представників ІРЦ, які проводили комплексну оцінку. Адже експерти ІРЦ, які безпосередньо працювали з дитиною, можуть повідомити додаткову інформацію, важливу для ухвалення рішення про визначення рівня надання підтримки.

Запровадження рівнів підтримки змінює підхід до формування інклюзивних класів та фінансування освітніх послуг для дітей з ООП. Засновники закладів освіти забезпечують базові соціальні послуги школи та облаштування освітнього середовища, а кошти на корекційно-розвиткові заняття виділяються залежно від потреб кожної дитини.

Алгоритм дій директора школи для визначення рівнів підтримки у закладі:

  1. Створити команди супроводу для всіх дітей, які потребують підтримки.
  2. Скласти графік засідань команд супроводу, передбачивши участь фахівців ІРЦ.
  3. Оформити протокол із визначенням рівня підтримки для кожного учня.
  4. Узагальнити інформацію про рівні підтримки для всіх учнів з ООП.
  5. Поінформувати батьків учнів з ООП про необхідність проходження комплексної оцінки в ІРЦ, якщо дитина навчається за висновком ПМПК.

Комплексна психолого-педагогічна оцінка на базі школи

Важливою новацією є зміна підходу до проведення комплексної оцінки. З 2022 року така оцінка буде проводитись на базі школи, а не ІРЦ, як було раніше. Це дасть змогу фахівцям ІРЦ працювати з дитиною у звичному їй середовищі, спостерігати та збирати додаткову інформацію про особливості навчання дитини з ООП. За потреби детальнішого дослідження та використання особливих методик оцінювання може бути продовжене в ІРЦ.

Директору важливо пам’ятати про необхідність завчасно вирішити усі організаційні питання щодо відвідування школи фахівцями ІРЦ.

Дієва співпраця з ІРЦ

Якщо до цього часу працівники ІРЦ могли входити до команд супроводу дітей з ООП як залучені зовнішні фахівці, то відтепер вони є обов’язковими у їх складі. За таких умов формування команд супроводу розроблення індивідуальних програм розвитку (ІПР) дитини відбуватиметься якісніше та суттєво ефективнішою буде взаємодія шкіл з ІРЦ.

Директор також може укласти угоду про співпрацю між ІРЦ і закладом освіти та залучати фахівців ІРЦ до спільної роботи. В межах співпраці школа матиме змогу запрошувати фахівців ІРЦ для проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів, а також обміну досвідом та підвищення кваліфікації педагогів.

Школа використовуватиме ресурси ІЦР для більш якісного підходу до розроблення ІПР, а також організації інклюзивного освітнього середовища, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, консультування педагогів щодо підготовки індивідуальних освітніх траєкторій, модифікації/адаптації освітніх програм.

Міжкласні групи

Школи, у яких навчаються діти з ООП в інклюзивних класах одного або різних років навчання, можуть створювати інклюзивні міжкласні групи чисельністю від 6 до 12 учнів. Такі групи можуть працювати для вивчення предметів, курсів, інтегрованих курсів, зокрема якщо ці предмети модифіковані з урахуванням особливих освітніх потреб учнів  та особистісно орієнтованого спрямування освітнього процесу.

Керівництву школи під час формування таких груп важливо враховувати ІПР кожної дитини.

Нова форма індивідуальної програми розвитку

ІПР складатимуться за оновленою формою, вказаною у Додатку 3 до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.

Керівникам закладів освіти важливо пам’ятати, що для учнів з першим рівнем надання підтримки також має бути розроблена ІПР, і для цього необхідно передбачити час у плані роботи закладу. Зручності у цьому процесі додасть можливість створювати ІПР в автоматизованій системі роботи ІРЦ.

 

30 грудня 2021 року відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 09.12.2021 № 1/21614-21 про визначення рівня підтримки дітям з особливими освітніми потребами у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957  відбулося засідання команди психолого-педагогічного супроводу КУ СНВК №16, за участі фахівця ІРЦ, Крикуненко Юлії Олександрівни, та батьків для визначення рівнів підтримки учнів, що знаходяться на інклюзивному навчанні та категорії їхніх освітніх труднощів. 

 

3 грудня-Міжнародний день людей з інвалідністю. Учні КУ СНВК №16 ділилися радістю, позитивними емоціями, любов'ю, теплом... Найцікавішим заходом у рамках відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю став майстер-клас із розпису пряників "Солодка сніжинка".

Вихованці з захопленням та старанністю працювали над своїми виробами, проявляючи свої таланти та креативність.

 

 

 

ЗДОРОВ'Я ЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.

 

Мета сучасної школи – підготовка дітей до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання та вміння, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої  педагогіки.

            Здоров’язберігаюча педагогіка , з одного боку, має сформувати в учні спеціальні  знання, уміння, навички збереження і зміцнення свого здоров’я, створення індивідуального здорового способу життя.

            Для створення сприятливого навчально-оздоровчого середовища вчителі разом з асистентами здійснюють спеціальні профілактичні заходи:

  • Правильний підбір та розміщення меблів;
  • Застосування адекватного індивідуального підходу під час проведення навчально-виховного процесу з урахуванням психофізичних порушень, дотримання норм тривалості навчальних та корекційних занять;
  • Періодична зміна видів діяльності дитини, проведення фізкультхвилинок, руханок, тощо;
  • Спеціальний підбір наочності з урахуванням тяжкості порушень;
  • Розширення рамок обмежених рухових можливостей за рахунок використання допоміжних засобів пересування;

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Основне завдання фізкультхвилинок під час уроку – повернути втомленій дитині працездатність, увагу, зняти м`язове і розумове напруження, попередити порушення постави та деформацію будови тіла. Ми пропонуємо декілька зразків фізкультхвилинок.

ІГРИ-ПАУЗИ

Як корекційно-оздоровчий засіб  ми використовуємо ігри-паузи для дітей з порушенням емоційно-вольової сфери. Недаремно визначний  педагог сучасності В. Сухомлинський писав:  «У грі немає серйозніших, ніж малі діти. Граючись, вони не лише сміються, а й глибоко переживають, іноді страждають». Це розширює уяву дитини й спонукає її до активної розумової і творчої діяльності.    Прикладом  гри-паузи є імітування звуків птахів, рухів тварин. Необхідною умовою є повна розкутість  у рухах, вільне переміщення по класу.

ДИХАЛЬНА ГІМНАСТИКА

Дихальна гімнастика доступна всім, вона не вимагає багато часу та сил. Кілька глибоких вдихів і видих, зроблених на робочому місці, допоможуть всім позбавитися від втоми.

 

ПАЛЬЧИКОВАГІМНВСТИКА

Рухи пальців і кисті рук мають особливе розвивальне значення, оскільки неабияк впливають на розвиток мовленнєвої та всієї вищої нервової діяльності дитини.

З перших днів у школі під час навчання діти відчувають певні труднощі: не можуть зробити потрібний нахил, обриси букв виходять за межі лінійки, рука «не слухається» — веде ручку не туди. Першокласники часто плачуть, нервують, коли пишуть букви зі складними елементами. Причина — м’язи пальців слабкі, рука втомлюється і болить. Отже, для написання букв у дітей не вистачає мускульної тренованості.

Подолати зазначені труднощі, поряд з малюванням та ліпленням, допоможуть вправи на розвиток м’язової пам’яті дрібних м’язів руки дитини.

 

 

 

Вправи на розвиток м’язової пам’яті дрібних м’язів руки без використання приладдя для письма

Вправа 1. «Сонечко котилося»

Лікті на парті, обертати кисті рук у різних напрямах.

Над землею сонечко покотилось,
Наче дивне колесо закрутилось.
Але враз за хмароньку зачепилось,
От у другу сторону й покотилось.
Так каталось сонечко, так котилось,
Поки натомилось і зупинилось.

Вправа 4. «Кулачки»

Із силою по черзі стискати пальці обох рук в кулак.

П’ять гарненьких діточок     (права рука)

Заховались в кулачок.

Потім інші діточки     (ліва рука)

Поховались в кулачки.

Так вони по черзі грались,       (права рука)

Поки всі не поховались (ліва рука).

Вправа 7. «Горобці»

Постукування по парті зігнутими пальцями обох рук — спочатку разом, потім кожним пальцем окремо.

Там, де сонце розкида промінці,

Позлітались горобці-молодці.

Цвірінчать вони, збирають зерно:

І пшеницю, і ячмінь, і пшоно.

Наклювалися, наїлись горобці.

Розлетілись в різні боки молодці.

Вправа 2. «Лелека»

Руки витягнути, скласти разом долоні, розводити їх у сторони, не роз’єднуючи зап’ястя рук.

Повернувсь додому із далека,

Прилетів із вирію лелека.

Крильця натруджені він складає,

Потім їх у сторони розгортає.

Ось на одну ногу в гніздечку став,

Крильця натруджені разом склав.

Вправа 5. «Поїзд»

Повільно і плавно стискувати в кулак пальці витягнутих рук, поступово пришвидшуючи темп до максимального, а потім знову уповільнюючи його.

Іде поїзд, стук та стук,

Металевий перестук.

Швидше, швидше стукотить,

Як стріла по рейках мчить.

Потім їде повільніше,

Тихше, тихше, тихше, тихше.

Затихає, стук та стук,

Металевий перестук.

Вправа 8. «Грядочка»

Почергове згинання і розгинання пальців однієї руки вказівним пальцем другої.

Посадили під віконцем у садку

Роботящі руки грядочку таку:

Є тут морква, і капуста, і окріп,

Огірочки й гарбузи звились на пліт,

Є квасоля, бараболя, буряки,

Ще й часник пошикувався у рядки.

Вправа 3. «Пташенята»

Лікті на парті, скласти долоні разом, зводити і розводити пальці, не роз’єднуючи долонь.

Двоє гарних пташенят

Разом у гнізді сидять.

Вони хочуть полетіти,

Хочуть крилонька розкрити.

Але крилонька тріпочуть,

Розгортатися не хочуть.

Вправа 6. «Ручка коло малювала…»

По черзі обертати пальці рук в різні сторони.

Ручка коло малювала,            (вказівний)

На папері танцювала.            (середній)

Розступіться, ширше коло!    (безіменний)

Скільки простору довкола!   (мізинець)

Коло вправо, коло вліво        (вказівний)

Станцювать вона зуміла,       (середній)

Натомившись, спочивала,     (безіменний)

Потім знову починала.                      (мізинець)

Вправа 9. «Біле пір’ячко-сніжинки»

Витягнути руки, легко потрусити ними, розім’яти кисть однієї руки пальцями іншої.

В теплий край птахи летіли, (потрусити кистями рук)

Біле пір’ячко згубили.

Тільки то вже не пір’їнки, (розім’яти кисть)

А білесенькі сніжинки.

Вийшли з хати дітлахи (розім’яти іншу кисть)

Й ліплять сніжки залюбки.