Учнівське самоврядування

ШКІЛЬНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА "ТЕМП"

 

Кудіна Анастасія Олегівна

 Посада: президент шкільної Демократичної Республіки « Темп».

Дата народження: 10 вересня 2004 року.

                 Освіта: учениця 11-А класу, КУ НВК 16 СМР                  

Чубарова Мілана Олександрівна

 Посада: заступник президента шкільної Демократичної Республіки « Темп».

Дата народження: 4 травня 2006 року.

                 Освіта: учениця 9-А класу, КУ НВК 16 СМР             

Правління учнівського самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав гідних умов життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати усвідомлення  відповідальності перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування закладу.

 

 

 

Розділ 1

 Загальні засади

 Стаття 1

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття відповідальності, вміння співробітничати на принципах духовного виховання.     

 Стаття 2

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з учнів під керівництвом педагогічних працівників.

 Стаття 3

Учнівське самоврядування відповідає структурі:

 Структура шкільного учнівського самоврядування

Постійний орган учнівського колективу в закладі —парламентсько-президентська республіка «Темп», під керівництвом якого в системі самоврядування діють комісії з представників класів:

 1. Комісія «Знання»: контролює відвідування навчальних занять учнями закладу; проводить рейди по підготовці учнів до уроків; сприяє підготовці і проведенню олімпіад, конкурсів, змагань; здійснює контроль за виконанням учнями режиму роботи закладу; заслуховує на засіданнях невстигаючих учнів; організовує та контролює чергування класів по закладу; слідкує за виконанням учнями Статуту закладу та Правил для учнів; проводить огляди зовнішнього вигляду учнів; слідкує за поведінкою учнів в їдальні; проводить бесіди про шкідливість куріння і алкоголізму; приймає участь у шкільних лінійках.
 2. Центр культури і відпочинку - організовує дозвілля на перервах та в позаурочний час; сприяє проведенню вечорів відпочинку, масових заходів, культпоходів до театрів, кінотеатрів, на екскурсії; організовує колективні творчі справи (КТС).
 3. Прес-центр - здійснює художнє оформлення шкільних свят, готує і видає шкільну газету «Шкільний вісник» (1 раз на чверть), висвітлює шкільні заходи у міських ЗМІ, організовує та бере участь у виставках.
 4. Центр фізкультури та спорту - організовує та проводить спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи.
 5. Центр «Милосердя» - очолює волонтерську роботу щодо надання допомоги одиноким престарілим та учасникам ВВВ, організовує різні благодійні та доброчинні акції для дітей-сиріт, для дітей-інвалідів, учасників АТО та інших верств, що потребують уваги.

Розділ 2

 Права та обов’язки

 Стаття 1

Кожен, хто навчається в закладі має право:

 • діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому інших;
 • подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;
 • висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;
 • брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);
 • вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки , студії, тощо;

Стаття 2

Кожен учень зобов’язаний:

 • навчатися в закладі;
 • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 • виконувати вимоги педагога по підготовці до уроків;
 • дотримуватись норм Статуту закладу.

 Стаття 3

 Повноваження голови ради

Обов’язки голови ради:

 • планує і веде збори Правління (чи призначає ведучих);
 • розподіляє завдання між активом;
 • співпрацює з директором закладу.
 • виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією закладу, вчителями і місцевою громадою;
 • відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в закладі.

 Стаття 4

Заступник голови ради

Заступник:

 • за відсутності голови виконує його обов’язки;
 • допомагає голові виконувати його обов’язки;

Стаття 5

Центр «Милосердя»:

 •  очолює волонтерську роботу щодо надання допомоги одиноким престарілим та учасникам ДСв;
 • організовує різні благодійні та доброчинні акції для дітей-сиріт;
 • для дітей-інвалідів, учасників ООС та інших верств, що потребують уваги.

 Повноваження членів активу учнівського самоврядування

Члени активу:

 1. Керують роботою комісій.
 2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування, наприклад:

- бирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу, тощо.

Розділ 3

 Стаття 1

 Комісія «Знання»:

 • контролює відвідування навчальних занять учнями закладу;
 • рейди по підготовці учнів до уроків;
 • сприяє підготовці і проведенню олімпіад, конкурсів, змагань;
 • здійснює контроль за виконанням учнями режиму роботи закладу;
 • заслуховує на засіданнях невстигаючих учнів;
 • організовує та контролює чергування класів по закладу;
 • слідкує за виконанням учнями Статуту закладу та Правил для учнів;
 • проводить огляди зовнішнього вигляду учнів;
 • слідкує за поведінкою учнів в їдальні;
 • проводить бесіди про шкідливість куріння і алкоголізму;
 • приймає участь у шкільних лінійках.

 Стаття 2

Центр культури і відпочинку:

 •  організовує дозвілля на перервах та в позаурочний час;
 • сприяє проведенню вечорів відпочинку, масових заходів, культпоходів до театрів, кінотеатрів, на екскурсії.

 

Стаття 3

Прес-центр:

 •  здійснює художнє оформлення шкільних свят;
 • готує і видає шкільну газету «Шкільний вісник» (1 раз на семестр);
 •  висвітлює шкільні заходи у міських ЗМІ;
 •  організовує та бере участь у виставках.

 Стаття 4

Центр фізкультури та спорту:

 - організовує та проводить спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи.      

 Стаття 5

Трудова комісія

Трудова комісія:

 • організація самообслуговування, облік збереження майна, упорядкування території відповідає за обладнання навчальних кабінетів, організацію трудових справ, тощо.

 

 

Розділ 4

 Вибори

 Стаття 1

 Положення про вибори

Вибори голови ради:

 •  Кандидати висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;
 • Голова обирається таємним голосуванням у визначений день на перервах, до і після уроків в присутності адміністрації  закладу;
 • Голова обирається простою більшістю голосів учнів класів закладу шляхом таємного голосування.
 • Голова обирається терміном не більше ніж на один рік.
 • Право бути обраним має кожен учень 8-11 класів закладу.
 • Голова приступає до своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів.

Стаття 2

Голова правління самоврядування:

 • - голова є гарантом прав учнів, визначених законами.
 •  - голова призначає організаторів комісій, а також безпосередньо спрямовує роботу комісій і старост класів.
 • - голова співпрацює з адміністрацією згідно статуту.

 Стаття 3

 Положення про Правління Учнівського Самоврядування

 •  Актив учнівського самоврядування – орган влади школярів.
 •  Обраним до правління може бути кожен учень, що визначає статут і дотримується законів закладу.
 • Актив допомагає в організації різноманітних заходів.
 • Актив коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.
 • Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі закладу.
 •  Статут затверджується  директором закладу.

        

 

 

 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «МРІЯ»

Мета: створення умов для різнобічного розвитку особистості; виявлення і поєднання умов для реалізації творчих здібностей членів об’єднання учнів 5-6 класів; удосконалення організаторських здібностей активу об’єднання пропаганда кращого досвіду організаторської і творчої діяльності.

 Об’єднання „Мрія” створено на добровільній основі, метою своєї діяльності ставить захист прав і інтересів та співдружність.

Об’єднання використовує різноманітні форми, методи і засоби розвитку загальнолюдських цінностей через реалізацію програми.

Програма включає такі напрямки:

«Марафон творчих справ»:

 • забезпечення умов для реалізації творчих здібностей членів Об’єднання учнів 5-6 класів;
 • удосконалення організаторських здібностей активу Об’єднання;
 • створення системи стимулювання творчої діяльності;
 • пропаганда кращого досвіду організаторської і творчої діяльності.

Колективні творчі справи:

 • Робота Ради Барвінкової країни;
 • Ігрові засідання для активу д/о;
 • Конкурсна програма «Міс та містер Осінь»;
 • Виставка малюнків до Дня Св. Миколая, новорічних свят, Різдва,              Св. Валентина, 8 Березня, Великодня, до Дня Перемоги тощо;
 • Форум Об’єднання.

«Стежинами українського дивосвіту»:

 • Формування національної самосвідомості та активної громадської позиції членів Об’єднання на основі історичного надбання та традицій українського народу;
 • Пошукова та краєзнавча діяльність за напрямками: «Стежина до історичного минулого», «Стежина до звичаїв, традицій та минулого», «Стежина до народної творчості», «Стежина до народної мудрості».

Колективні творчі справи:

 • Конкурс малюнків «Мій рідний край»;
 • Пошукова робота «Історія мого краю»;
 • Поповнення експонатами та матеріалами музейного куточка.

«Добру відкривається серце»:

 • Формування почуття милосердя, турбота про тих, хто потребує допомоги й уваги;
 • Надання можливостей для реалізації здібностей за інтересами соціально значущої категорії дітей і підлітків;
 • Виховання дбайливого ставлення до навколишнього середовища.

Колективні творчі справи:

 • Акції «Від серця до серця», «Діти – дітям»;
 • Виготовлення годівничок для птахів;
 • Участь у міських виставках «Збережи ялинку», «Замість ялинки букет»;
 • Акція «Доброго ранку, ветеране!»;
 • Свято, присвячене Міжнародному дню захисту дітей «Сонця проміннячко зігріє».

 

 

 

 

 

СТАТУТ   ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «МРІЯ»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Дитячо-юнацьке об’єднання «Мрія» – громадська організація, що об’єднує дітей, підлітків і дорослих.
 2. «Мрія»у своїй діяльності керується Законами України «Про об’єднання громадян», «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні», Конституцією України, іншими законами і діючим Статутом.
 3. «Мрія» має право брати участь у різного роду суспільних акціях, виступати засновником об’єднання.
 4. «Мрія» є неприбутковою організацією.

Цілі та завдання:

 • Захист прав та інтересів своїх членів.
 • Організація добрих і корисних справ.
 • Розвиток творчих здібностей особистості.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Вищим органом управління є зліт, що проводиться щорічно. Керівним органом є Координаційна Рада, що обирається на злоті. Координаційна Рада працює між зльотами.

Функції Координаційної Ради:

 • Організовує виконання рішень зльоту;
 • Координує прийом до об’єднання колективних членів;
 • Забезпечує професійну підготовку і захист прав кадрів об’єднання;
 • Здійснює методично-наукову роботу;
 • У разі необхідності може скликати конференцію.

Членство дитячо-юнацької організації «Мрія»

Основу дитячо-юнацької організації складають первинний колектив дітей, підлітків та дорослих. Форму структури первинної організації визначають самі учасники.  Членом «Мрії» може бути будь-яка дитина або дорослий, що усвідомлює необхідність своєї участі в діяльності первинної організації, що визначає статут.

Члени дитячо-юнацької організації «Мрія» мають право:

 • на захист з боку організації;
 • вибір колективу, вільний вступ і вихід з нього;
 • на участь у виборах органів учнівського самоврядування і на обрання кожного з них;
 • висловити власну думку з будь-якого питання діяльності організації;
 • права і свободи громадян непохитні;
 • гарантується свобода літературної, художньої, технічної творчості.

Члени дитячо-юнацької організації «Мрія » зобов’язані:

 • діяти відповідно до Конституції України, законів України і дійсного Статуту закладу ;
 • діяти відповідно до вимог і принципів організації «Мрія».