Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педагогічних працівників закладу