Критерії правила і процедури оцінювання здобувачів освіти закладу.