Інформація про кошти, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством