Гендерна рівність в освіті

Гендерна рівність в освіті – нова стратегія

20 грудня 2022 року розпорядженням Кабінету Міністрів України схвалено Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року.

Метою цієї Стратегії є забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія будь-якій дискримінації у сфері освіти, для всіх учасниць/учасників освітнього процесу, на всіх рівнях освіти шляхом запровадження змін у структурно-організаційному та змістовно-процесуальному аспекті.

В документі визначено базові принципи, цільові групи та стратегічні цілі, що стосуються декількох освітніх проблемних напрямків (інклюзивності навчання, посилення ролі закладів освіти, посилення компетенцій персоналу тощо). Кожна з цілей має рекомендовані завдання, показники та етапи досягнення.

У додаток до Стратегії Урядом прийнято «Операційний план виконання заходів на 2022-2024 роки з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року». В плані визначено основні заходи на виконання цілей щодо реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, строки виконання та відповідальні. З повним текстом документу можна познайомитися тут https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2022-%D1%80#Text

План заходів

КУ Сумського НВК № 16 СМР

щодо реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності

у сфері освіти до 2030 року, на 2023/2024 навчальний рік