Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Навчання здійснюється на безоплатній основі