Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Розділ створено відповідно до статті 30

"Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти" Закону України

"Про освіту"