Кадровий склад

Кадровий склад

Забезпечують освітній процес 47 педагогічних працівників, всі мають вищу педагогічну освіту та кваліфікаційні категорії: 

- спеціаліст вищої категорії – 8

- спеціаліст І категорії  - 9

- спеціаліст ІІ категорії –  6

- спеціаліст – 24

- педагогічне звання  «старший учитель» – 4

- педагогічне звання  «учитель методист» – 2