Соціально-психологічна служба

 

 

 

Практичний психолог, соціальний педагог

Огризько Валерія Ігорівна

 

 

СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ШКОЛИ

створена для успішної співпраці адміністрації, педагогів, учнів та їх батьків між собою та активної співпраці з зовнішніми соціальними структурами для надання всебічної кваліфікованої допомоги учасникам навчально – виховного процесу

Мета соціально-психологічної служби:

  • вивчення особливостей життєдіяльності та індивідуального розвитку особистості або групи;

  • поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі;

  • поліпшення психологічного клімату в учнівському колективах;

  • профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя серед учнів, медпрацівників та батьків.

Завдання соціально-психологічної служби:

  • сприяти поліпшенню соціально-психологічного клімату в учнівському, педагогічному та батьківському колективах;

  • сприяти підвищенню психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;

  • розвиток творчих здібностей учнів;

  • допомога в професійному та життєвому самовизначенні старшокласників.

 

Для реалізації цих завдань використовуються різні види робіт:

1) Консультативна, яка полягає у професійному вирішенні тих проблем, з якими приходять до психолога та соціального педагога.

2) Психодіагностична включає організацію комплексного соціально-психологічного дослідження, яке потребує ґрунтовного аналізу та інтерпретації отриманих результатів. На підставі результатів психодіагностичних досліджень робиться висновок про подальшу корекцію або консультаційну роботу.

3) Психокорекційна робота направлена на розвиток здібностей, формування особистості учня, подолання негативних явищ у навчальному закладі, в сім’ї, соціальному оточенні.

4) Профілактична робота направлена на попередження, запобігання правопорушенням, насиллю серед неповнолітніх, навчання конструктивного розв’язання конфліктів, орієнтацію на здоровий спосіб життя, психологічну просвіту батьків.

У цьому напрямку проводяться різні заходи, ми співпрацюємо з центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, службами у справах дітей, центром зайнятості, закладами охорони здоров’я тощо.

 

Соціально-психологічна служба:

· Здійснює психологічний супровід розвитку дитини.

· Визначає психологічну готовність дітей до навчання у школі (діагностична та корекційна робота з дітьми, що виявились неготові до школи).

· Вивчення процесу адаптації першокласників та п’ятикласників до шкільного життя.

· Психологічний супровід розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).

· Допомога в професійному самовизначенні старшокласників.

· Робота з учнями старшого шкільного віку (виявлення психологічної готовності до «дорослого життя»).

· Виявлення дітей девіантної поведінки (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади).

· Рекомендації та поради батькам, вчителям, учням.

· Психологічна діагностика важковиховуваності та акцентуації характеру.

· Розробка програм педагогічної та психологічної корекції неадекватної поведінки.

· Профілактика правопорушень.

· Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя.

· Попередження суїцидної поведінки.

· Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.

· Врегулювання конфліктних ситуацій.

· Робота з обдарованими дітьми.

· Робота з дітьми різних категорій (сиротами, напівсиротами, з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, що постраждали від аварії на ЧАЕС…)

 

Робота з учнями

 

Вірте в безмежність кожної дитини і 
допоможіть їй повірити в свої сили.
Це допоможе дитині долати труднощі!