Мова освітнього процесу

 Згідно із Статутом закладу базовою мовою викладання навчальних предметів є українська мова.

Англійська, німецька мова вивчаються як іноземні мови.