Освіта дітей з особливими освітніми потребами

 

ЩО ТАКЕ ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА?

Інклюзивна освіта дає можливість усім учням у повному обсязі брати участь у житті колективу дитячого садка, школи, дошкільному та шкільному житті.

Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивна освіта — це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносить необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівні можливості.

 ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

 1. Діти навчаються разом у звичайній школі.
 2. Поліпшується моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дитини.
 3. Діти отримують можливість жити разом з батьками.
 4. Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
 5. Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей.
 6. У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.
 7. Діти з особливими потребами отримують ефективну освіту, щоб жити повноцінним життям.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ДІТЕЙ БЕЗ ОСОБЛИВИХ ПОТРЕБ

 • вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;
 • вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них;
 • вчаться співробітництву;
 • вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

 

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ РОДИН:

 1. Батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей.
 2. Родини одержують підтримку з боку інших батьків.
 3. Батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і завдань для дітей.
 4. Всі батьки стають частиною шкільної спільноти.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ТА ІНШИХ ФАХІВЦІВ:

 1. Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.
 2. Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.
 3. Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) навчаються працювати в команді.
 4. Інклюзія в нашій школі означає розкриття кожного учня.
 5. Інклюзія враховує потреби дітей,створюються спеціальні умови, підтримка необхідні учням і вчителям для досягнення успіху.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

1. Навчанням дітей з особливими потребами займаються вчителі загального профілю в звичайних класах

2.Впровадженням інклюзивних програм займається весь персонал школи, який забезпечує всебічний розвиток особистості кожної дитини

3.Батьки активно залучаються до прийняття рішень, що стосуються навчання та виховання їхніх дітей

4.Плани роботи з дітьми розробляються командою фахівців, які співпрацюють один з одним

5.Ролі та відповідальність всіх працівників чітко визначені

6.Ефективність програм постійно оцінюється.

7.Індивідуалізовані навчальні плани розробляються з врахуванням сильних сторін, якостей, інтересів дитини, а також її потреб.

Як говорити з дітьми про інклюзію?

Шість тематичних відео

Як пояснити дитині різноманіття світу і навчити поважати його? Як говорити з дитиною на теми інвалідності, розладів аутичного спектру та інших особливостей? Із інтенсивним запровадженням інклюзивної освіти в Україні це питання особливо гостро постає перед багатьма вчителями і батьками.

Тому пропонуємо добірку відео, які просто і цікаво розповідають про складні теми і вчать толерантності. Впевнені, що це буде цікаво і дорослим, адже з цих відео можна дізнатись, наприклад, у чому особливості аутизму і яким він може бути.

Оскільки більшість цих відео іноземною мовою, вони можуть стати в нагоді не лише для окремих розмов, присвячених вихованню толерантності, а й інструментом для вивчення мови.

На деяких відео можна включити субтитри, щоб відповідне відео стало ще кориснішим, для цього потрібно натиснути значок налаштувань та обрати «Субтитри».

Нормативні документи ЗНЗ

 1. Закон України про освіту https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 2. Закон України «Про загальну середню освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14#Text
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF#Text
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. №635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №346 і від 14 червня 2000 р. №963» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2012-%D0%BF#Text
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 р. №88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF#Text
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF#Text
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. №1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1096-2004-%D0%BF#Text
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. №221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2019-%D0%BF#Text
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 р. №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti
 10. Наказ Міністерства освіти і науки Укаїни від 23.04.2018 р. №414 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18#Text
 11. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.02.2018 р. №2.5-281 – роз’яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах та щодо функціональних обов’язків асистента вчителя http://osvita.sm.gov.ua/images/Nakaz_2017/2.5-28.pdf
 12. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 р. №1/9-498 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2020/2021 н.р.» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci